گزارش نشست بررسی رمان خشم و هیاهو

 

سومین جلسه از سری جلسات خوانش و بررسی ادبیات ملل در حوزه ی ادبیات امریکای شمالی با محوریت بررسی رمان " خشم و هیاهو " شاهکار جاودانه ی ویلیام فاکنر، پنجشنبه 29 خرداد ساعت دو بعدازظهر و با حضور بیش از 15 نفر از علاقه مندان به ادبیات داستانی برگزار شد.

در ابتدای جلسه امیرعلی افشاریان کمی در مورد جریان های ادبی بعد از بحران اقتصادی صحبت کرد و به بررسی اجمالی کتاب ها و نویسندگان جنبش بیت و عصر طلایی رمان  و هم چنین به تاثیرات جنبش سورئالیزم در آثار نویسندگان مدرن امریکا پرداخت.

در ادامه، خانم رویا دستغیب به بررسی کتاب خشم و هیاهو پرداختند. در ابتدای بحث، راویان چهارگانه ی رمان را مورد بررسی قرار داده و به بحث پیچیدگی زمان و نیز سیلان ذهن در این اثر بزرگ اشاره کردند. ایشان همچنین در مورد درونمایه و جنبه های روانشناختی اثر و نمادگرایی در خشم و هیاهو صحبت کردند.

در تکمیل صحبت های خانم دستغیب، پوریا حمزه به سبک نگارشی رمان اشاره کرده و تفاوت های رئالیزم فاکنر با رئالیزم کلاسیک را بیان کرد.

آقای احسان عسکریان دماوندی نگاه فاکنر به انسان در ظرف زمان را موضوع بحث خود قرار داد و به بحث های فمینیستی دوران فاکنر در نقد خشم و هیاهو اشاره کرد. وی معتقد بود شاخص ترین اعجاز خشم و هیاهو، قدرت فاکنر در شخصیت پردازی و ساختن دنیاهای ذهنی آنهاست. در واقع فاکنر از دریچه ی ذهن شخصیت ها با مخاطب ارتباط برقرار می کند.

علیرضا رحیمی نیز نقدمعناگرایانه را در مورد این اثر مورد بررسی قرار داد و اذعان داشت متن این رمان در برابر معنادار شدن مدام در حال مقاومت است و به دلیل تصاویر پراکنده و جزئیت محض در توصیفات، وحدت درونی متن در ذهن ما شکل نمی گیرد. از آنجا که  " کل " حقیقت است، اجزاء با نشان دادن مکرر خود به ما تناقض ایجاد می کنند و ما در این متن قادربه درک هویتبه واسطه ی ایجاد وحدت در درون متن نیستیم.

رحیمی در ادامه ی بحث خود به بحث مهم " زمان " در خشم و هیاهو بازگشت و علت اصلی تشدد در خوانش اثر را سلب زمان در آن دانست. وی معتقد بود در خشم و هیاهو مفهوم، جایگزین شیء شده. در واقع آنچه در این اثر می بینیم زمان نیست، بلکه مفهوم زمان است. این زمان سلبیه، فاصله ایجاد می کند. فاصله ی بین شیء و مفهوم شیء، جهان را از سلبیت و ایجابیت درمی آورد و در نهایت مخاطب با " هیچ " مواجه خواهدشد.

در پایان جلسه، با اکثریت آراء رمان " داشتن و نداشتن " ارنست همینگوی به عنوان اثر بعدی در بررسی ادبیات امریکا انتخاب شد.

بهاره ارشدریاحی

 

 

/ 0 نظر / 57 بازدید