نهمین جلسه بازخوانی ادبیات ملل برگزار شد

نهمین جلسه از سلسله جلسات بازخوانی ادبیات ملل، پنجشنبه 15 اسفند ماه برگزار شد.

این جلسه که آخرین جلسه از فصل ادبیات آلمانی بود، اختصاص به بررسی رمان اگنس اثر پتر اشتام داشت. که خانم رویا دستغیب به عنوان سخنران میهمان و امیرعلی افشاریان - از اعضای گروه- درباره این اثر به تفصیل صحبت کردند که  در ادامه، حاضرین جلسه نیز نکاتی را که  از رمان برداشت کرده بودند بیان نمودند.

 

 

/ 1 نظر / 61 بازدید
شکیبا

[گل]تبریک