آثاربررسی شده

آثاری که تاکنون در جلسات بازخوانی ادبیات ملل بررسی شده اند:

فصل اول؛ ادبیات آلمانی

1.کوه جادو(توماس مان)
2.سیذارتا(هرمان هسه)
3.طبل حلبی(گونترگراس)
4.عقاید یک دلقک(هانریش بل)
5.زمین پست(هرتا مولر)
6.محاکمه(کافکا)
7.جاودانگی(کوندرا)
8.قول(فردریش دورنمات)
9.اگنس (پتر اشتام)
 

فصل دوم؛ ادبیات آمریکای شمالی

10.پیچش پیچ(هنری جیمز)
11.موشها و آدمها(جان اشتاین بک)
12.خشم و هیاهو (ویلیام فاکنر)
13.داشتن و نداشتن(ارنست همینگوی)
14.ناطور دشت(سالینجر)
15.دم را دریاب(سال بلو)
16.سلاخ خانه شماره پنج (وونه گات)
17.کلیسای جامع(ریموند کارور)
18.رگتایم(دکتروف)
19.در رویای بابل (براتیگان)
20.راز (استیفن کینگ) 

 

فصل سوم؛ ادبیات فرانسه

21.مادام بووآري(گوستاو فلوبر)
22.قصر به قصر(لويي فردينان سلين)
23. بیگانه (آلبر کامو)

/ 0 نظر / 19 بازدید